No Widgets found in the Sidebar

Giống chó Border collie là một giống chó chăn gia súc về cơ bản dùng để chăn gia súc. Chúng được đánh giá là có khả năng nhào lộn, thông minh.

Những con chó ngoan ngoãn, năng động, thông minh và thể thao, thường xuyên cạnh tranh với những con chó khác trong các môn thể thao dành cho chó và thành công.

Thông tin về giống chó Border Collie

Chúng rất tình cảm và có nguồn gốc từ Vương quốc Anh. Những con chó của giống chó này được coi là giống chó thông minh nhất bởi hầu hết mọi người.

Thông tin về giống chó Border Collie

Khả năng chăn cừu mãnh liệt của chúng khiến nó trở thành loài chó tốt nhất dành cho chăn cừu. Ngoài ra, nó không áp đặt khả năng của mình lên con cừu mà còn áp đặt ý chí của nó lên cả chủ của nó. Như vậy là chưa đủ, bây giờ hãy đọc thêm bài viết và biết thêm một số điều mới về giống chó Border collie ..

Tên giống

Chó Collie biên giới

Gốc

Vương quc Anh, Anh và biên gii Scotland

Tuổi thọ

10-14 năm, tui th trung bình ca hu hết các con chó là 12 năm.

Nhóm giống

Chó chăn gia súc

Loại kích thước

Ging chó c trung bình

Chiều cao

Nam: 19-22 inch (48-56 cm) và N: 18-21 inch (46-53 cm)

Cân nặng

Nam: 14-20 kg (30-45 lb) và N: 12-19 kg (27-42 lb)

Tính cách

Thông minh, năng đng, nhào ln, th thao, thông minh.

Màu lông

Sô cô la merle, blue merle, sô cô la, xanh hoa cà, harlequin, shaded sable, chocolate sable, đen, trng, đ hoc vn, sable merle, v.v. Chúng có th là màu đc, hai màu hoc ba màu.

Đặc điểm áo khoác

Áo khoác hai lp thô hoc mn

Kích thước ổ đẻ

6-8 con chó con, Ti đa 10 con chó con.

Điều kiện sống

Vic sng trong căn h hoàn toàn không phù hp vi ging chó này. Chúng không giam cm trong nhà và thích bên ngoài nhà. H nhy hoc đào hàng rào.

Yêu cầu bài tập

Border collie là ging chó yêu cu vn đng mnh và nhu cu đi li hàng ngày. H thích chy t do.

Mối quan tâm về sức khỏe

Lon sn xương hông, đng kinh, d tt mt collie, mt thính lc khi khi phát người ln, chng teo m tế bào thn kinh.

Được lai tạo cho

C th, chúng được lai to đ chăn cu hoc chăn nuôi gia súc

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode