No Widgets found in the Sidebar

Những hình ảnh dễ thương của cún Shiba Inu. Shiba Inu (柴犬 , Shiba Inu) là loại chó nhỏ nhất trong sáu giống chó nguyên thủy và riêng biệt đến từ Nhật Bản.

Và dưới đây là những hình ảnh Chúng là một giống chó nhỏ, nhanh nhẹn và thích hợp với địa hình miền núi, Shiba Inu ban đầu được nuôi để săn bắt.

Nó gần giống nhưng nhỏ hơn so với giống chó Akita Inu. Đây là một trong số ít giống chó rất đáng yêu và dễ thương…

Những hình ảnh dễ thương của cún Shiba Inu

Những hình ảnh dễ thương của cún Shiba Inu

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode