No Widgets found in the Sidebar

Hình ảnh những chú cún chó Pit Bull. Các giống chó Pit Bull khác nhau đã được sử dụng như thợ săn, người lái xe, chó bắt, và người bạn vật nuôi trong gia đình.

Hình ảnh những chú cún chó Pit Bull

Đáng buồn là những giống chó Pit Bull này cũng được sử dụng cho các môn thể thao máu như đánh gà, đánh bắt bằng bò, và bắt gấu.

Hình ảnh những chú cún chó Pit Bull

Thực tế vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, nhưng may mắn là các môn thể thao máu giờ đây đã bị cấm ở nhiều nước.

Hình ảnh những chú cún chó Pit Bull
Hình ảnh những chú cún chó Pit Bull

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode