No Widgets found in the Sidebar
Giống chó săn Basset (Basset Hound)

Giống chó săn Basset (Basset Hound):

Giống chó săn Basset (Basset Hound)

Chó săn chân lùn là một loài chó săn có nguồn gốc từ nước Pháp. Đây là giống chó săn mùi, chuyên đánh hơi con mồi để sủa báo động.

Giống chó săn Basset (Basset Hound)
Tuổi thọ: 10 đến 12 năm
Giống chó săn Basset (Basset Hound)
Tính khí: Tenacious, Affectionate, Devoted, Sweet-Tempered, Friendly, Gentle.
Giống chó săn Basset (Basset Hound)
Cân nặng: Cái: 20–27 kg, Đực: 23–29 kg
Giống chó săn Basset (Basset Hound)
Các màu: Lemon & White, Đen và trắng, Tri-color, Nâu và trắng, Black & Brown, Đỏ và trắng
Giống chó săn Basset (Basset Hound)
Chiều cao: Cái: 28–36 cm, Đực: 30–38 cm
Giống chó săn Basset (Basset Hound)
Nguồn gốc: Pháp, Đảo Anh
Giống chó săn Basset (Basset Hound)

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode