No Widgets found in the Sidebar
Giống chó Chow Chow

Mô tả Giống chó Chow Chow:

Giống chó Chow Chow

Chó Chow Chow là một giống chó có nguồn gốc ở phía Bắc Trung Quốc, nơi đây nó được gọi là Tông sư khuyển, có nghĩa là “chó sư tử xù”. Giống chó này cũng được gọi là Đường Khuyển, “chó của đời nhà Đường.” Wikipedia

  • Tuổi thọ: 9 đến 15 năm
  • Nguồn gốc: Trung Quốc
  • Tính khí: Aloof, Independent, Loyal, Quiet
  • Chiều cao: Đực: 48–56 cm, Cái: 46–51 cm
  • Các màu: Đen, Xanh dương, Nâu vàng, Kem, Đỏ
  • Cân nặng: Đực: 25–32 kg, Cái: 20–27 kg

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode