No Widgets found in the Sidebar
Giống Chó Akita
Mô tả Giống Chó Akita:
Giống Chó Akita
Giống Chó Akita
Được dịch từ tiếng Anh-Akita là một giống chó lớn có nguồn gốc từ các vùng núi phía bắc Nhật Bản. Có hai loại Akita riêng biệt: một chủng Nhật Bản, thường được gọi là Akita Inu hoặc Nhật Bản Akita, và một chủng Mỹ, được gọi là Akita hoặc Akita Mỹ. Wikipedia (tiếng Anh)
  • Tuổi thọ: 10 – 15 năm
  • Chiều cao: Đực: 64 – 70 cm (Trưởng thành, Tới u vai, Akita Nhật), Cái: 58 – 64 cm (Trưởng thành, Tới u vai, Akita Nhật)
  • Khối lượng: Đực: 32 – 39 kg (Trưởng thành, Akita Nhật), Cái: 23 – 29 kg (Trưởng thành, Akita Nhật)

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode