No Widgets found in the Sidebar
Ba con chó đang làm rất tốt và sẽ được cho làm con nuôi khi họ đủ tuổi. Đối với Billie Jean, cô vẫn đang tìm kiếm nhà furever cô ấy! Cô ấy là tuyệt vời với trẻ em và thích chơi và được trìu mến; tổng chó của gia đình!

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode