No Widgets found in the Sidebar
Khi một em bé mới đến trong gia đình này, con chó đã hoàn toàn lên cho các thách thức. Anh thề để bảo vệ con người nhỏ mới của mình từ bất kỳ và tất cả các tác hại – bao gồm cả lạnh.
Bất cứ lúc nào bé của con chó này được phát hiện, ông đã làm cho chắc chắn để trang trải các bé với chăn một lần nữa – một cách nhanh chóng. Sau khi tất cả, một em bé ấm áp là một em bé hạnh phúc. Ít nhất đó là phương châm của con chó này.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode