No Widgets found in the Sidebar

Chắc chắn, những chú chó con thuần chủng đều có sức hấp dẫn của chúng, nhưng khi một giống chó đẹp gặp một giống chó khác, bạn có thể tận dụng được cả hai điều đó.

Cho dù đó là một con chó lai tạp hay một “chú chó thiết kế” được lai tạo có chủ đích, những chú chó con độc đáo này có thể khác nhau về kích thước, ngoại hình và tính khí. Và không thể phủ nhận rằng chó cũng có thể nhân đôi yếu tố dễ thương.

#1. Cavachon

Cavachon

#2. Siberian Retriever

Siberian Retriever

#3. Chiweenie

Chiweenie

#4. Weimador

Weimador

#5. Shorkie

Shorkie

#6. Border Collie-Sheltie

Border Collie-Sheltie

#7. Pomsky

Pomsky

#8. Yorkipoo

Yorkipoo

#9. Corgi

Corgi

#10. Cockapoo

Cockapoo

#11. Chug

Chug

#12. Morkie

Morkie

#13. Shih-Poo

Shih-Poo

#14. Schnoodle

Schnoodle

#15. Goldendoodle

Goldendoodle

#16. Whoodle

Whoodle

#17. Mastiff Mix

Mastiff Mix

#18. Docker

Docker

18 chú chó lai giữa các giống chó đáng yêu mà bạn sẽ thích

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode