No Widgets found in the Sidebar
 Việc chọn giờ hoàng đạo trong ngày xưa nay trong dân gian là một việc rất quan trong, từ việc chọn giờ con nước để làm đồng, đặt ổ gà ấp, cho đến các việc đại sự như mở hàng quán, xây cất, về nhà mới vv… tất cả đều phải tuân thủ theo ngày giờ tốt thì công việc mới hanh thông trôi chảy. Trong thời đại hiện nnay phú quý sinh lễ nghĩa thì việc chọn giờ tốt hoàng đạo để tiến hành khởi đầu cho một công việc nào đó lại càng được quan tâm kỹ hơn.

Chọn giờ tốt cũng có những nguyên tắc nhất định bạn cần tuân thủ

Giờ

Ngày

       
Bảng tính giờ hoàng đạo NHANH
(Lịch vạn niên triều Nguyễn)

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Dân, 

Thân

Đi

Đứng

Bình

Yên

Đến

Đâu

Cũng

Được

Người

Quen

Đón

Chào

Mão,
Dậu

Đến

Cửa

Động

Đào

Tiền

Đưa

Dón

Qua

Đèo

Thiên

Thai

Thìn,
Tuất

Ai

Ngóng

Đợi

Ai

Đường

Đi

Suôn

Sẻ

Đẹp

Đôi

Bạn

Đời

Tị, 

 Hợi

Cuối

Đất

Cùng

Trời

Đến

Nơi

Đắc

Địa

Còn

Ngồi

Đắn

Đo

Tý, 

 Ngọ

Đẹp

Đẻ

Tiền

Đồ

Qua

Sông  

Đừng

Vội

Đợi

Đò

Sang

Ngang

Sửu,
Mùi

Sẵn

Kẻ

Đưa

Đường

Băng

Đèo

Vượt

Suối

Đem

Sang

Đồn

Điền

        Cách
tính giờ Hoàng đạo này dựa trên mười bốn câu lục bát cổ, gồm 2 chữ đầu là ngày
Địa Chi, đến chữ thứ 3 giờ Tý, thứ 4 giờ Sửu, lần lượt đến giờ Dần, Mão, Thìn…
tính như bảng trên đây thì cứ thấy giờ nào có phụ âm là “đ” thì giờ đó là gặp
giờ Hoàng Đạo. Theo cách tính sao Hoàng Đạo thì các giờ đó trùng với các giờ
tốt như Thanh Long, Minh Đường, Kim Đường, Kim Qũy, Ngọc Đường, Tư Mệnh đều
được xét vào giờ đại cát.


  
Ngày

Thời gian

Kỷ thời (can chi)

Giáp

 Kỷ

Ất

Canh

Bính

Tân

Đinh Nhâm

Mậu

Qúy

Tý (23- trước 1 giờ)

Giáp tý

Bính tý

Mậu tý

Canh tý

Nhâm tý

Sửu (1- trước 3 giờ)

Ất sữu

Đinh sữu

Kỹ sữu

Tân sửu

Qúy sữu

Dần (3- trước 5 giờ)

Bính dần

Mậu dần

Canh dần

Nhâm dần

Giáp dần

Mão (5- trước 7 giờ)

Đinh mão

Kỹ mão

Tân mão

Quý mão

Ất mão

Thìn (7- trước 9 giờ)

Mậu thìn

Canh thìn

Nhâm thìn

Giáp thìn

Bính thìn

Tị (9- trước 11 giờ)

Kỹ tị

Tân tị

Quý tị

Ất tị


Đinh tị

Ngọ (11- trước 13 giờ)

Canh ngọ

Nhâm ngọ

Giáp ngọ

Bính ngọ

Mậu ngọ

Mùi (13- trước 15 giờ)

Tân mùi

Quý mùi

Ất mùi

Đinh mùi

Kỹ mùi

Thân (15- trước 17 giờ)

Nhân thân

Giáp thân

Bính thân

Mậu thân

Canh thân

Dậu (17- trước 19 giờ)

Quý dậu

Ất dậu

Đinh dậu

Kỹ dậu

Tân dậu

Tuất (19- trước 21 giờ)

Giáp tuất

Bính tuất

Mậu tuất

Canh tuất

Nhâm tuất

Hợi (21- trước 23 giờ)

Ất hợi

Đinh hợi

Kỹ hợi

Tân hợi

Quý hợi


Đây là cách tra cứu giờ hoàng đạo nhanh theo Lịch Vạn niên Triều Nguyễn. Ngoài ra để tìm ngày giờ thích hợp khi làm một việc quan trọng nào đó bạn cần tránh các giờ trùng với ngày thánh, năm, giờ xung với tuổi mình, và chỉ dùng các giờ hoàng đạo với tiêu chí lấy đầu giờ khi khí đang vượng, càng về cuối giờ thì khí càng suy và ảnh hưởng xấu đến công việc của bạn. Do vậy thường các Chuyên gia Phong thuỷ hay dùng giờ đầu tức khắc đầu và khắc thứ 2 còn khắc thứ ba, mạc ít người dùng, trừ những trường hợp quá đặc biệt và công việc kéo dài dẫn đến ép giờ ra.

By admin

Dark mode