No Widgets found in the Sidebar

Cầu thang là nút giao thông thẳng đứng của một ngôi nhà có tầm quan
trọng lớn đối với chất lượng sử dụng. Khác với nhà nhiều tầng, đối với
nhà biệt thự, nhà khối ghép… cầu thang nên thiết kế sao cho kinh tế,
tiết kiệm diện tích.

Công dụng chính của cầu thang trong nhà ít tầng là đảm bảo liên hệ
thẳng đứng giữa hai tầng nhà. Cầu thang còn có tác dụng phân chia các
khu vực công năng.

Ví dụ như trong nhà lệch nhau nửa tầng thì phần dưới là không gian
tiếp khách, phần trên bố trí phòng ngủ. Loại cầu thang trong nhà ít tầng
còn có tác dụng trang trí, có thể đặt trong phòng sinh hoạt chung, bên
dưới có thể kết hợp làm giá sách hoặc chỗ để đồ.

Thiết kế cầu thang cho nhà ở thấp tầng - 1

Cầu thang trong nhà ở ít tầng trong nội bộ nên thiết kế theo các
kiểu: một vế lên thang, hoặc một vế nhưng có thêm một số bậc thang góc ở
đầu cầu thang; 2 vế hoặc loại cầu thang 2 vế không có chiếu nghỉ mà bố
trí bậc lên chéo (làm bậc hướng tâm).

Thiết kế cầu thang cho nhà ở thấp tầng - 2

Chiều rộng thang tối thiểu là 90 cm, nếu hai vế lấy rộng khoảng 185 –
190cm (tốt nhất là 2,2m). Khi cầu thang thẳng, độ dốc cho phép là
1:1,1; độ dốc cầu thang có bậc chéo có thể lấy 1:1,25. Nếu bên dưới cầu
thang có cửa ra thì độ cao không nhỏ hơn 2m.

Thiết kế cầu thang cho nhà ở thấp tầng - 3

Khi thiết kế cầu thang cần chú ý đảm bảo tỷ lệ giữa chiều rộng và
chiều cao bậc thang. Nếu h bằng khoảng cách giữa 2 bậc và b bằng chiều
rộng bậc thì độ lớn của chiều cao và độ lớn của chiều ngang bậc là 2h + b
(thường lấy bằng 60 – 64cm là hợp lý)

By admin

Dark mode