No Widgets found in the Sidebar
Phong thủy còn có tên gọi khác là “tướng địa ” hay “kham dư” là thuật quan sát địa hình, môi trường và sự thay đổi vận khí của nhà cửa, mồ mả để phán đoán cát hung, từ đó chỉ ra cách bố trí hợp lý mang lại sức khỏe, may mắn cho mọi người.
Kiến thức cơ bản về phong thủy cũng đơn giản, nhưng do nhiều người cố tình làm ra vẻ phức tạp nên phong thủy cũng bị nhầm tưởng là thần bí.
Phong thủy cũng không phải là công cụ toàn năng. Phong thủy có vai trò rất lớn, nhưng chỉ là hỗ trợ, giúp cải biến thay đổi chứ không thể thay đổi hoàn toàn mện vận.
Thiết kế phong thủy tốt sẽ giúp bạn giảm thiểu tai họa khi ở vận xấu, giúp gia tăng sự may mắn khi ở vận tốt.
Ths. Nguyễn Mạnh Linh

By admin

Dark mode