No Widgets found in the Sidebar

Có một vấn đề, và là một thực tế mà Tân Thủy mong được chia sẻ :
Dụng thần của tử bình ứng dụng rất tốt trong các lĩnh vực hoạt động như chọn nghề nghiệp , trang phục, trang sức , năm cát hỷ …tuy nhiên, khi ứng dụng vào phong thủy, riêng Tôi sau một thời gian thấy không hẳn như vậy.
Phong thủy xét theo cung Phi, ví dụ như Tôi dụng thần là Kim nhưng theo phong thủy mạng là Chấn , nên cách bài trí ngôi nhà phải theo cách lấy Chấn là căn cứ xem xét. Vậy hướng Tây kim là tuyệt mạng ( tất nhiên vẫn có sơn hoan lạc vv..) , mà hướng Nam hỏa vốn kỵ Kim cũng lại là vượng tráng vv..Sau Khi chuyển hướng nhà sang Tây , Tôi thấy có một số vấn đề , chủ yếu về thể lực , tuy không nghiêm trọng nhưng khó chịu.Sau khi chuyển lại hướng theo Phong thủy và bài trí lại một số đồ vật _ có hướng dẫn _ thì các vấn đề gần như biến mất ngay , mặc dù đó là vẫn chưa làm lễ khai quang một linh vật nào.
Thực sự thì giữa Tử vi và Tử bình đã có khác biệt .Nhưng dường như sang Phong thủy học thì sự khác biệt còn lớn hơn ?

Sau một thời gian, thì Tôi có thể khẳng định là việc đặt hướng lại không theo tính chất dụng thần đã có hiệu quả tốt rõ rệt. sức mạnh của phong thủy hẳn là theo một qui luật của riêng môn này .tìm ra cung hưng phúc trong căn nhà cũng như tìm ra dụng thần chăng. Âu cũng là thông tin phần nào hữu dụng với các bạn ghé qua .

By admin

Dark mode