No Widgets found in the Sidebar

Phong thủy chia làm 2 trường phái chính và từ đó chia ra làm nhiều trường phái nhỏ

1. Phái hình thế

Phái hình thế nghiên cứu hình thế sông núi tự nhiên, nhấn mạnh đến long mạch, huyệt, sa, thủy, sơn. Long là chỉ mạch núi trải dài từ đằng xa tới, Sa chỉ là gò đồi trong phạm vi xung quanh 360 độ của huyệt, Sơn là chỉ ngọn núi cách xa huyệt.

Phái hình thế xuất hiện từ đời Đường, phát triển mạnh mẽ và suy giảm vào đời Thanh.

Phái hình thế chia làm 3 môn phái nhỏ:

 1. Phái loan đầu
 2. Phái hình tượng
 3. Phái hình pháp
cac truong phai phong thuy

2. Phái lý khí

Phái lý khí đưa rất nhiều quan điểm lý luận khác như âm dương ngũ hành, bát quái, hà đồ, lạc thư, tinh tượng, thần sát, nạp âm, kỳ môn, lục nhâm…vào hệ thống nguyên lý của mình nên đã tạo thành một học thuyết phong thủy rất phức tạp.

Nền tảng cơ bản của phái lý khí là bát quái và ngũ hành, bắt nguồn từ đời Tần, Hán, phát triển mạn vào đời Tống.

Phái lý khí chia ra thành các trường phái nhỏ như sau:

 1. Phái bát trạch
 2. Phái mện lý
 3. Phái tam hợp
 4. Phái phiên quái
 5. Phái tam nguyên hay phái huyền không
 6. Phái bát quái
 7. Phái kỳ môn
 8. Phái dương trạch tam yếu

Hai trường phái về phong thủy này bổ sung hỗ trợ cho nhau, nên tìm hiểu và hấp thụ tinh hoa của cả 2 phái.

Ths Nguyễn Mạnh Linh

By admin

Dark mode